יתרונותינו

.אנו מאמינים שהערך המוסף שאנו מביאים לחברות שבהן נשקיע הוא מעבר לכסף בלבד

יש לנו הידע והניסיון לעזור למייסדי חברות ההזנק בפיתוח האסטרטגיה, אשר תביא אותן בהצלחה לשלב בצמיחת

.הבא בצמיחת המיזם

.עזרה ייחודית נוספת, מתבטאת בניסיון הרב של ציוותנו בשיווק ישיר לצרכן באינטרנט בארה"ב

יתרון אחר הוא פעילותינו בארה"ב, סין וישראל, המאפשר פיתוח בו זמנית איכותי, מהיר ובעלות נמוכה השירות

.של המוצר או השירות

שיווק ומכירות

לצוותנו ידע רחב וניסיון עשיר בשיווק ישיר לצרכנים באינטרנט בארה"ב. אנו מיישמים את הידע

והניסיון הזה של ציוותנו בעזרה לחברות ההזנק שבפורטפוליו שלנו על מנת להחדיר את הטכנולוגיה

.שלהם במהירות לשוק

חברות טכנולוגיות מסין ומישראל, שבפורטפוליו שלנו, מנצלות את היתרון שלנו בהכרתינו המקיפה

.בארה"בa והעמוקה, את השוק

הוצאות פיתוח נמוכות

משרדנו בסין מסוגל בעזרת מהנדסי תוכנה מקומיים ומיומנים לפתח את טכנולוגיית חברות הפורטופוליו

.שלנו במהירות ובעלות נמוכה יותר מאשר צוותים דומים בארה"ב או בישראל

בנוסף, במשרדנו בביג'ין יש צוות מנוסה בניהול פיתוח מוצרים טכנולוגיים, שמסוגל לנהל את תהליך

.הפיתוח תוך סיפוקם המלא של צרכי חברות ההזנק

טכנולוגיה מתקדמת

משרדנו בישראל ממנף את הפיתוחים הטכנולוגיים והמדעיים מישראל גם לחברות ההזנק בארה"ב ובסין

.שבפורטפוליו שלנו, תוך עבודה סינרגטית וצמודה עם משרדנו בארה"ב ובסין