צוותינו

.צוותנו מנוסה בהקמה ו/או בייסוד חברות הזנק , ומה שחשוב יותר, בהצלחתם הפיננסית

צוותנו הקים, הצמיח והחדיר, בהצלחה, לשוק חברות הזנק, שתוך תקופה יחסית קצרה, נרכשו ע"י

.חברות ציבוריות מארה"ב ומאירופה

.כמו כן, לצוותנו היסטוריה של החזרים רווחיים מאוד למשקיעים


שון (שלום) מנדלוביץ- מייסד ומנכ"ל

.שון, הוא מייסד ומנכ"ל "קלאריו קפיטל" והוא גם השותף הבכיר בה

חברה -MetaReward.com בשנים 2005-1999 היה שון בין המייסדים והמנכ"ל הראשון של חברת

שנוסדה, במטרה לספק למפרסמים באינטרנט, פתרונות שיווקיים ,מבוססי הצלחה

.לרכישת צרכנים חדשים,(Performance based)

,במהירות MetaReward צמחה חברת  ,a1999 לאחר גיוס בודד מקרנות הון סיכון בחודש ספטמבר

.2000  והשיגה רווחיות כבר בחודש נובמבר

ע"יa2003  ונרכשה בשנת  a$80,000,000 עד מכירות של  MetaReward  תחת הנהגתו של שון, צמחה

.Experian החברה הציבורית

תוךa,2005 עד Experian חברת בת שלa,ששמשה aMetaReward שון המשיך להיות מועסק כנשיא

השגת מטרות הרווח שהופיעו בהסכמי המכירה, כתנאי, להשגת כל התשלומים הנוספים לבעלי המניות

-MetaReward ראה מצגת שהוכנה ע"י שותף בקרן הון סיכון שהשקיעה ב). MetaReward של

(Link: baiyuncx.com/lecture/1015larson.pps .כדוגמא להשקעתם המוצלחת


הועסק שון כבנקאי השקעות בחברותa1995-1998 בין השנים,MetaReward לפני ייסוד

.שתיהן ממוקמות בסאן פרנסיסקו, ארה"ב,Bank of America -וב Robertson, Stephens & Co.

ובהוצאה ראשונית לבורסה של חברות ,(M&A) בזמן עבודתו, היה שון מעורב במספר מיזוגים

.של סטיב ג'אבס, מייסד "אפל", לבורסה Pixar כולל, ביציאת חברת,(IPO) טכנולוגיות


.שון חי ועבד בארה"ב, סין וישראל

באוניברסיטת פרינסטון ולמד בשנים(BSEE) שון סיים בהצטיינות תואר ראשון בהנדסת חשמל

בפקולטה למנהל עסקים, באוניברסיטת הרווארד, עד שעזב כדי לייסד,MBA לתוארa,1998-1999

.MetaReward את חברת