קלאריו קאפיטל

קלאריו קאפיטל” היא קרן השקעה פרטית, פעילה בארה"ב, בסין ובישראל. היא משקיעה בחברות"

$הקרן משקיעה עד 1,000,000 .EARLY STAGE -ו SEED,PRE- SEED הזנק בשלבי

.לפרויקט, בעיקר במיזמים טכנולוגיים, בתחום השיווק הישיר לצרכן באינטרנט.

בנוסף לתמיכה הכספית, צוותינו מספקים לחברות ההזנק שבפורטפוליו שלנו ייעוץ ניהולי ואסטרטגי

וליווי שוטף עד לקידומם המוצלח של המיזמים לשלב ההתפתחות הבא. לצוותינו ניסיון מוצלח בייסוד

ובניהול של שתי חברות הזנק בארה"ב, שנמכרו, בסופו של דבר, לחברות ציבוריות

.(LinkStarCorp.com-ו MetaReward.com)

:שירותים נוספים שאנו מספקים לחברות ההזנק שבפורטפוליו שלנו לצורך הבטחת הצלחתם הם

ייעוץ שיווקי לחדירה מוצלחת לשוק ארה"ב ●    

פיתוח מהיר, איכותי ובעלות נמוכה בסין ●    

שרותי מחקר ופיתוח מתקדמים בישראל. ●    

השגת השקעה נוספת מקרנות השקעה פרטיים ומקרנות הון סיכון הקשורות אלינו ●