צור קשר

.קל להגיע אלינו .נשמח ללמוד על המיזם שלכם

.פנו אלינו בכתב או צרו קשר בתיווך מכר משותף

עמודים ו/או כל מצגת אחרת שמסכמתa15-20 נשמח לקבל סיכום תוכנית עיסקית ו/או מצגת של עד

.בתמצית אינפורציה על מיזמכם


United States
Add.       3145 Geary Blvd, No. 506
               San Francisco, CA 94118
Phone   1-415-354-5663
Fax         1-888-827-5841
E-mail   contact@clariocap.com

China
Add.      Rm A410, No. 76 Cao Yuan Hu Tong
              Dongzhimen Nei, Dong Cheng District,
              Beijing, China 100007
Phone  86-10-84025386
Fax        86-10-52214567 x 5556
E-mail   contact@clariocap.com

Israel
Phone   1-415-578-3416
E-mail   contact@clariocap.com