אודות

.קלאריו קפיטל" מתמקדת בלעזור לחברות הזנק צעירות להתפתח ולצמוח בהצלחה"

.צוותנו מורכב ממייסדי חברות הזנק, שתחילתן בעבודה מתוך הבית המשכן בצמיחתן המואצת ועד

.אשר נמכרו לחברות ציבוריות בארה"ב ובאירופה,a$80,000,000 למכירות בסכום של

.מניסיוננו בגידול חברות, אנחנו יודעים איך להתגבר על האתגרים הצפויים לכל חברה הזנק צעירה

.אנחנו מעדיפים לשמוע מוקדם ככל האפשר על רעיונותיכם ו/או על חברות ההזנק ו/או על המיזם שלכם

.לבחינת השקעתינו בהם אפילו, אם עדיין לא גובשה תוכנית עסקית או מוצר קיים